Etik

För ett opartiskt och oberoende kontrollföretag som Sayboltär det viktigt att upprätthålla en hög etisk standard. 1997 införde Saybolt den ”Ethics Code” som sedan dess styr alla uppdrag som Saybolt utför. I januari 2004 antogs och implementerades ”The IFIA Compliance Code” i Saybolts politik om etik och opartiskhet. Huvudmålet med Saybolts Compliance Code är att […]

Read more

Kvalitet

Med kvalitet menar SAYBOLT SWEDEN AB: Att alltid leverera en produkt som möter eller överstiger kundens förväntan. SAYBOLT SWEDEN AB eftersträvar att förse våra kunder med en professionell, opartisk och effektiv service av högsta standard, så att kundernas behov och förväntningar uppfylls.  SAYBOLT SWEDEN AB menar med kvalitet: genomtänkta och strukturerade procedurer av alla processer […]

Read more

Historia

Saybolt Sweden AB ingår i Saybolt International BV, med säte i Rotterdam. Saybolt har specialiserat sig på oberoende inspektion och analys. Saybolt startade i Philadelphia 1898 av Edward W. Saybolt. Han utarbetade egna metoder för bland annat analys av viskositet och färg på petroleumprodukter, vilka fortfarande används. Teknisk kompetens, integritet och oberoende utgör basen för […]

Read more

We’re Fast

Inspektionsbranschen har på senare tid genomgått stora förändringar kvalitetsmässigt som en följd av ISO-9000 standarden och ISO 17025-standarden. Att leverera korrekta resultat av våra mätningar är givetvis det viktigaste, men även att vi kan leverera dessa resultat i så god tid att kunden kan dra nytta av dem för att på så sätt behålla eller […]

Read more

Profil

En Internationellt erkänd samarbetspartner Saybolt är en oberoende konsultfirma, specialiserad på kvalitets- och kvantitetskontroll. Företaget startade i Philadelphia 1898, och etablerades i Sverige 1980. Sedan dess har Saybolt Sweden AB utvecklats till ett ledande och framträdande servicecenter, som ger pålitlig information om kvantitet och kvalitet av alla typer av produkter under skeppning, behandling och lagring. […]

Read more

top