Laboratorium

Saybolt Sweden AB är sedan 1993 ackrediterat av SWEDAC. För den nuvarande ackrediteringen gäller ISO 17025 (SWEDAC nr. 1352). Ackrediteringen omfattar över 100 analyser på råolja, bränslen och smörjmedel. I ackrediteringen ingår årligen återkommande kontroller av SWEDAC, som granskar våra rutiner och spårbarheten på utförda analyser. Laboratoriet har välutbildad personal och kan utföra ett stort […]

Read more

top