Laboratorium

lab

Saybolt Sweden AB är sedan 1993 ackrediterat av SWEDAC. För den nuvarande ackrediteringen gäller ISO 17025 (SWEDAC nr. 1352). Ackrediteringen omfattar över 100 analyser på råolja, bränslen och smörjmedel. I ackrediteringen ingår årligen återkommande kontroller av SWEDAC, som granskar våra rutiner och spårbarheten på utförda analyser. Laboratoriet har välutbildad personal och kan utföra ett stort […]

Read more

top