Inspection & Survey

Saybolt Swedens erfarna inspektörer övervakar lastning och lossning av alla former av oljeprodukter, råolja och kemikalier. Vi gör utvärderingar av lagertankars lämplighet, bunkersurveys, pipeline transfers och alla andra relaterade inspektionsuppgifter. Dessutom gör vi pre-shipment inspektioner, draft-surveys och tankkalibreringar. Mineralolja och kemikalier Saybolt Sweden AB utför övervakning och kontroll av lossning och lastning med alla därtill […]

Read more

Service

Du utvärderar, du kalkylerar, du tror! Men känner du till vilken risk du tar? Det är självklart att man får de bästa resultaten och minimerar sin risk, om man baserar sina beslut och handlingar på fakta och korrekta data. Saybolt Sweden levererar objektiva data, som gör det möjligt for dig att fatta de rätta besluten. […]

Read more

top