We’re Fast

Inspektionsbranschen har på senare tid genomgått stora förändringar kvalitetsmässigt som en följd av ISO-9000 standarden och ISO 17025-standarden. Att leverera korrekta resultat av våra mätningar är givetvis det viktigaste, men även att vi kan leverera dessa resultat i så god tid att kunden kan dra nytta av dem för att på så sätt behålla eller öka värdet på sin produkt.

WE’RE FAST! är vårt valspråk, och det försöker vi att leva upp till i vårt dagliga arbete i Saybolt.

top