Kvalitet

Med kvalitet menar SAYBOLT SWEDEN AB:

Att alltid leverera en produkt som möter eller överstiger kundens förväntan.

  1. SAYBOLT SWEDEN AB eftersträvar att förse våra kunder med en professionell, opartisk och effektiv service av högsta standard, så att kundernas behov och förväntningar uppfylls. 
  2. SAYBOLT SWEDEN AB menar med kvalitet: genomtänkta och strukturerade procedurer av alla processer i verksamheten


Kvalitetsmål:

  • Saybolt Sweden AB skall på alla nivåer utföra arbetet på en sådant sätt, att antalet konstaterade fel och tillkortakommanden reduceras från år till år.
  • Saybolt Sweden AB skall utföra alla arbeten på ett sådant sätt att det kvalitetsmässigt tillfredsställer kundernas krav.
top