Miljö

Miljöpolitik Saybolt utför sina uppdrag i enlighet med gällande lagar och förordningar. Lokala chefer leder verksamheten i överensstämmelse med gällande miljöförordningar opch föreskrifter, för att vårt uppdrag skall innebära minsta möjliga påverkan på både den yytre miljön och våra medarbetares hälsa. Alla medarbetare har personligt ansvar för att arbetet utförs med hänsyn till Saybolt’s miljöåtaganden. […]

Read more

top