Laboratorium

Saybolt Sweden AB är sedan 1993 ackrediterat av SWEDAC. För den nuvarande ackrediteringen gäller ISO 17025 (SWEDAC nr. 1352). Ackrediteringen omfattar ett stort antal analyser på råolja, bränslen, smörjmedel, kemikalier, och biooljor. Aktuell lista med metoder som ingår ackrediteringen finns på Swedac hemsida.  I ackrediteringen ingår årligen återkommande kontroller av SWEDAC, som granskar våra rutiner […]

Read more

top