Etik

För ett opartiskt och oberoende kontrollföretag som Sayboltär det viktigt att upprätthålla en hög etisk standard. 1997 införde Saybolt den ”Ethics Code” som sedan dess styr alla uppdrag som Saybolt utför. I januari 2004 antogs och implementerades ”The IFIA Compliance Code” i Saybolts politik om etik och opartiskhet.

Huvudmålet med Saybolts Compliance Code är att adressera följande:

– ”Integrity rules”

-”Anti bribery rules”

-”Fair marketing rules”

United Nations Global Compact

Under 2002 anslöt sig Saybolt till ”United Nations Global Compact” på uppmaning från dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan.

För mera detaljerade upplysningar om ämnet, hänvisar vi till FN’s hemsida : www.unglobalcompact.org

top