Historia

Saybolt Sweden AB ingår i Saybolt International BV, med säte i Rotterdam. Saybolt har specialiserat sig på oberoende inspektion och analys. Saybolt startade i Philadelphia 1898 av Edward W. Saybolt. Han utarbetade egna metoder för bland annat analys av viskositet och färg på petroleumprodukter, vilka fortfarande används. Teknisk kompetens, integritet och oberoende utgör basen för Saybolts goda renommé. Saybolt International innefattar för närvarande c:a 200 kontor och c:a 100 laboratorier, och har ca 3000 anställda.

Saybolt Sweden AB startade i Sverige 1980.

top