Inspection & Survey

Saybolt Swedens erfarna inspektörer övervakar lastning och lossning av alla former av oljeprodukter, råolja och kemikalier.

Vi gör utvärderingar av lagertankars lämplighet, bunkersurveys, pipeline transfers och alla andra relaterade inspektionsuppgifter.


Dessutom gör vi pre-shipment inspektioner, draft-surveys och tankkalibreringar.

Mineralolja och kemikalier
Saybolt Sweden AB utför övervakning och kontroll av lossning och lastning med alla därtill hörande uppgifter, för att kunden skall få en objektiv värdering av kvantitet och kvalitet på sina produkter.

Vi utför inspektioner på alla produkter inklusive råolja, gasolja, naturgas, flytande petroleumsgas, bensin, nafta, jetbränsle och smörjolja.

Utöver detta utför vi många specialuppdrag, vilka bland annat omfattar kvalitetskonsultationer, additivtillsättning, bestämning av kontamineringsorsaker m.m.

top