Laboratorium

Saybolt Sweden AB är sedan 1993 ackrediterat av SWEDAC. För den nuvarande ackrediteringen gäller ISO 17025 (SWEDAC nr. 1352). Ackrediteringen omfattar ett stort antal analyser på råolja, bränslen, smörjmedel, kemikalier, och biooljor. Aktuell lista med metoder som ingår ackrediteringen finns på Swedac hemsida.  I ackrediteringen ingår årligen återkommande kontroller av SWEDAC, som granskar våra rutiner och spårbarheten på utförda analyser.

Laboratoriet har välutbildad personal och kan utföra ett stort urval av analyser. Laboratoriet är bemannat vardagar klockan 07 – 17. På kvällar och helger finns personal i beredskap för att kunna utföra brådskande olje- och kemikalieanalyser. Ett flertal olika tekniker/instrument finns tillgängliga på laboratoriet, bland annat:

ICP

AAS

GC, Gaskromatografi (FID, ECD, TCD, GC/MS)

FTIR- och UV-spektrofotometri,

Titrerutrustningar

Svavel: UV-fluorescens och röntgen

Kväve: Kemiluminiscens och Kjeldahl

Klor, Fluor: CIC Combustion Ion Chromatography

Saybolts laboratorium är beläget i Göteborg och utför analyser på petroleumprodukter, kemikalier, flytande biobränsle, smörjmedel, miljöanalyser på olje- och kemikaliespill i jord och vatten, samt ett flertal andra produkter. Kontakta oss för information och prisuppgifter.

Oljespill:

Vi har ett provtagnings- och analyspaket speciellt framtaget för analys av oljespill och om möjligt identifiering av källan till oljespillet. En provtagningsduk absorberar olja från mycket tunna oljeskikt på vattenytan. En GC-analys på den absorberade oljan kan sedan jämföras mot möjliga källor och på så sätt kan man spåra utsläppskällan. Prov och analyspaket med absorbtionsduk och analys av spillet finns att beställa från laboratoriet, kontakta oss för ytterligare information.

Provtagning:

Saybolt utför även oberoende provtagning av petroleumprodukter, kemikalier oljespill m.m.

Analysbeställning:

Tänk på att märka prover med var, när och hur provet är taget, för att minska risken för förväxling av prov och för att kunna identifiera vilket prov analysrapporten avser. Se nedanstående blankett för analysbeställning. Provtagningsflaskor och emballage för transport av farligt gods (även godkänt för flygfrakt) kan beställas från oss.

Kontakta laboratoriet för mer information:

Ulf Östan, ulf.ostan@corelab.com

Stefan Andersson,

Stefan Svanberg,

Linda Almslätt

Almaz Meles

Murat Can Ucar

E-post: saybolt.sweden@corelab.com

Prover skickas till:

Saybolt Sweden AB
Smörjoljegatan 3
418 34 Göteborg
Telefon: 031-712 16 00 E-post: saybolt.sweden @ corelab.com

ANALYSBESTÄLLNING
Detta pdfdokument kan fyllas i innan utskrift

top