Miljö

Miljöpolitik
Saybolt utför sina uppdrag i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Lokala chefer leder verksamheten i överensstämmelse med gällande miljöförordningar opch föreskrifter, för att vårt uppdrag skall innebära minsta möjliga påverkan på både den yytre miljön och våra medarbetares hälsa.

Alla medarbetare har personligt ansvar för att arbetet utförs med hänsyn till Saybolt’s miljöåtaganden.

United Nations Global Compact

Under 2002 anslöt sig Saybolt till United Nations Global Compact på uppmaning från Generalsekreterare Kofi Annan.

Global Kompakt är ett frivilligt initiativ startat av FN. Ändamålet med initiativet är att etablera ett samarbete mellan FN och det internationella affärslivet för att främja verksamheters samhällsengagemang i ett globalt sammanhang.

Global Compact innehåller tio punkter, med utgångspunkt i FN-organisationernas arbete med männsklilga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och miljö.

För mera detaljerade upplysningar om ämnet hänvisar vi till FN’s hemsida : www.unglobalcompact.org

top