Saybolt

Biobränsle

Vi utför inspektioner på alla produkter inklusive råolja, gasolja, naturgas, flytande petroleumsgas, bensin, nafta, jetbränsle och smörjolja.

Vi utför omfattande tester av Biobränsle

Saybolt tillhandahåller försäkran, testning, inspektion och certifieringstjänster till raffinaderier, producenter, blandare, distributörer, konsumenter och forskningsinstitut över hela världen. Vår expertis inom analytisk bedömning gör oss till en partner att föredra för att stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Vi skapar mervärde genom våra omfattande testningsmöjligheter och vårt undersökande tillvägagångssätt för att möta våra kunders utmaningar och förväntningar.

Saybolt-tjänster gäller även för biobränsleproduktion, lagring och distributionstillgångar. Under hela anläggningens eller lagringsanläggningens livscykel, från design, konstruktion till drift och avveckling, bidrar Intertek med teknisk expertis inom hälsa, säkerhet, miljö, utrustnings- och materialinspektion, tillgångsintegritetsförvaltning, NDT, mätning och kalibrering, ledningssystem och utbildningstjänster.

 

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Här hittar du svar på vanliga förekommande frågor

Fråga 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Fråga 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Fråga 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Fråga 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna