Profil

En Internationellt erkänd samarbetspartner
Saybolt är en oberoende konsultfirma, specialiserad på kvalitets- och kvantitetskontroll. Företaget startade i Philadelphia 1898, och etablerades i Sverige 1980. Sedan dess har Saybolt Sweden AB utvecklats till ett ledande och framträdande servicecenter, som ger pålitlig information om kvantitet och kvalitet av alla typer av produkter under skeppning, behandling och lagring. Det gör Saybolt Sweden AB till en idealisk samarbetspartner för alla verksamheter, som behöver noggranna upplysningar som grundlag för sina beslut.

Vårt mål – och vårt enda mål – är att ge objektiv och opartisk information.

Service är nyckelordet
Med närmare 200 kontor och 100 laboratorier i 96 länder, är Saybolt en global organisation, som är i stånd till att ge en omfattande service såväl internationellt som lokalt.

Ett avancerat datasystem säkrar snabb och effektiv informationsutväxling mellan inspektörer, laboratorier, kontor och kunder överallt i världen.

På våra internationella servicecentra sitter några av världens bästa specialister för att svara på frågor 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Saybolt har den kapacitet, organisation och kompetens som behövs för att förstå och uppfylla just dina behov.

top