Medarbetare

Name: Hugo Wallin Position: Operations Manager With Saybolt since: 2009 Direct Tel/Mob +46 (0)31 712 16 81   Name: Johan Jirhem Position: Operations Assistant With Saybolt since: 1989-2005, 2009 Direct Tel/Mob +46 (0)31 712 16 24   Name: Mats Andreasson Position: Team Leader With Saybolt since: 1990-2005, 2006- Direct Tel/Mob +46 (0)31 712 16 15 Name: […]

Read more

Laboratorium

Saybolt Sweden AB är sedan 1993 ackrediterat av SWEDAC. För den nuvarande ackrediteringen gäller ISO 17025 (SWEDAC nr. 1352). Ackrediteringen omfattar ett stort antal analyser på råolja, bränslen, smörjmedel, kemikalier, och biooljor. Aktuell lista med metoder som ingår ackrediteringen finns på Swedac hemsida.  I ackrediteringen ingår årligen återkommande kontroller av SWEDAC, som granskar våra rutiner […]

Read more

Miljö

Miljöpolitik Saybolt utför sina uppdrag i enlighet med gällande lagar och förordningar. Lokala chefer leder verksamheten i överensstämmelse med gällande miljöförordningar opch föreskrifter, för att vårt uppdrag skall innebära minsta möjliga påverkan på både den yytre miljön och våra medarbetares hälsa. Alla medarbetare har personligt ansvar för att arbetet utförs med hänsyn till Saybolt’s miljöåtaganden. […]

Read more

top