Saybolt

Inspektion

Saybolts IFIA/TIC-certifierade inspektörer är specialiserade på övervakning av lastning och lossning av fossila och biobaserade produkter. Våra tjänster omfattar även bedömningar av lagertankars lämplighet, bunkersurveys, överpumpning via ledningar med mera.

Inspektion av mineraloljor, biobaserade produkter och kemikalier

Inom området mineraloljor, biobaserade produkter och kemikalier utför Saybolt omfattande övervakning och kontroll av lastning och lossning, med fokus på att ge våra kunder en objektiv bedömning av både kvantitet och kvalitet på deras produkter.

Våra inspektörer utför inspektioner på en mängd olika produkter råolja, gasolja, diesel naturgas, flytande petroleumsgas (LPG), bensin, nafta, flygfotogen (Jet A1), Biodiesel (FAME, HVO), tallolja, svavelsyra, Kaustik Soda (Lut), Vegetabilisk olja, bitumen, Marina bränslen, metanol, etanol och smörjolja.

Inspektion

Vi erbjuder ett brett utbud av olika inspektionstjänster

  • Övervakning av lastning och lossning av mineral-, biobaserade- och kemikalieprodukter.
  • Provtagning av fartyg, cisterner, bergrum, tankbilar och ISO-container med mera
  • Överpumpningar mellan cisterner
  • Lagerinventeringar av cisterner
  • Bunkersinspektioner, både till kaj och till havs.
  • Försäkringsrelaterade uppdrag, tex i samband med kontaminering.

Boka inspektioner och övervakning

Boka en oberoende inspektion eller övervakning, med en av våra IFIA-certifierade inspektörer.

Begär offert

Är det bråttom?

Ibland är det ont om tid för att få en godkänd inspektion på plats. Vårt team står redo 24/7, för att tillhandahålla den service som krävs.

Kontakta oss

Vanliga frågor

Utför ni inspektioner i hela Sverige?

Ja, vi utför inspektioner längs hela Sveriges kust.

Är era inspektörer certifierade?

Ja, våra inspektörer är certifierade enligt IFIA/TIC.

Jag skall köpa en last med Diesel, behöver både jag och säljaren anlita varsin inspektör?

Nej det räcker med en, vår kostnad delas då mellan köpare och säljare. Vi agerar oberoende part och rapporterar våra resultat till köpare och säljare.

Vad kostar en inspektion?

Kostnaden beror på omfattningen av inspektionen och vilken typ av inspektion som skall utföras. Kontakta oss för offert.