Saybolt

Laboratorium

Vi har ett större laboratorium i Göteborg och ett mindre i Gävle, där vi analyserar biobaserade-och petroleumbaserade bränslen och råvaror, kemikalier, smörjmedel med mera. Förutom fordonsbränslen är marina och flygbränslen vårt huvudområde.

Professionell Bränsle- och Smörjmedelsanalys av Fossila och Biobaserade Produkter

Vårt expertområde omfattar en bred variation av produkter och kemikalier, där vi specialiserar oss på att utföra detaljerade analyser för att säkerställa att dina produkter uppfyller kvalitetskrav, har korrekt sammansättning och följer branschstandarder och regleringar. Inom bränslen täcker vårt arbete både flytande och gasformiga bränslen av såväl fossilt som biobaserat/förnybart ursprung.

Våra noggranna och professionella analyser hjälper dig att säkerställa att dina produkter håller högsta möjliga standard och följer alla relevanta regleringar. Kontakta oss för att få en skräddarsydd analys av dina bränslen och kemikalier.

 

Bränsleanalys

Vi analyserar ett brett spektrum av bränsletyper, inklusive:

 • Fossila bränslen: Råolja, LPG/Gasol, Nafta, Bensin, Flygbränsle (Jet-A1 och AVGAS), Diesel, Eldningsolja, Marin bunkerolja, Bitumen och Tjockolja.
 • Biobaserade bränslen: Biodiesel, FAME, HVO, Bionafta, Syntetiskt flygbränsle (SAF), Vegetabilisk olja (FFA, UCO), Etanol (E85 och ED95).

 

Kemikalieanalys

Vårt utbud av kemikalieanalyser inkluderar:

 • Alkoholer
 • Etrar
 • Svavelsyra
 • Kaustiksoda (lut)
 • Lösningsmedel (BTEX)
 • Paraffin

Beställning av analys

För att kunna skicka in prover på den vätska du vill att vi analyserar, beställer du provtagningsflaskor och emballage för transport av farligt gods och skickar med ifyllt beställningsformulär.

Beställ Analysmaterial

Beställ akut analys

Är det bråttom? Laboratoriet är bemannat av välutbildad personal och erbjuder en omfattande bredd av analyser. Vårt team står redo 24/7, för att tillhandahålla den service som ibland krävs.

kontakta oss

En pålitlig partner - Ackrediterad av SWEDAC

Saybolts laboratorium i Göteborg är ackrediterat av SWEDAC sedan 1993, och följer ISO/IEC 17025 (SWEDAC nr. 1352). Vår ackreditering täcker ett brett spektrum av analyser och produkter. För en fullständig lista över ackrediterade metoder kan du besöka nedan länk.

Vi genomgår regelbundna kontroller av SWEDAC för att säkerställa att våra rutiner och analyser håller hög kvalitet. Så du kan vara trygg med att våra analyser är noggranna och pålitliga.

Dessutom tar vi oss an specialuppdrag såsom kvalitetskonsultationer, analys av tillsatser, och utredning av kontamineringsorsaker för att möta våra kunders unika behov.

Utrustning och teknik

Vi arbetar med många olika mättekniker. Bland våra tillgängliga instrument återfinns:

 • ICP (Inductively Coupled Plasma)
 • GC (Gas Chromatography), inklusive FID (Flame Ionization Detection), ECD (Electron Capture Detection), TCD (Thermal Conductivity Detection) och GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectrometry)
 • HPLC (Liquid Chromatography)
 • FTIR (Fourier Transform Infrared)
 • UV-Spectroscopy
 • Titrering
 • Svavelanalys med UV-fluorescence och röntgen
 • Kväveanalys med Chemiluminescence
 • Klor och fluoranalys med CIC (Combustion Ion Chromatography)
 • Oktantal, Motortest (RON/MON)
 • Cetantal, Tändvillighet, Motortest
 • Vattenanalyser, recipientvatten
 • Kol-, väte-, elementäranalys
 • Karl Fischer
 • Auto Ignition Temperature (Självantändningstemperatur)
 • Värmevärde (Kalorimetrisk)
 • Distillation

Vanliga frågor

Hur ska jag packa mitt prov?

Tag provet i en ren och torr flaska. Du kan använda en kraftig plastflaska för både diesel och bensinprover. Var alltid noga med att kontrollera att kapsylen är åtskruvad och att flaskan är tät.

För bensinprov med låg flampunkt (under 60°C bör flaska inte vara större än 0,5L, de ger ett förenklat förfarande vid transport. Flera små flaskor kan fraktas i samma kartong

ADR regler gäller för gods på väg där avsändaren är ansvarig.

IATA regler gäller för gods som går med flyg där avsändaren är ansvarig.

Hur mycket prov eller vätska behövs?

Kontrollera alltid med laboratoriet i förväg utifrån vilka parametrar och vilken typ av vätska som ska analyseras, hur mycket prov som krävs.

Analys av bakterier i bränsle behövs 0,1l prov.

Korskontaminering mellan bensin och diesel krävs 0,5l prov.

Full analys av specifikationer för diesel och bensin kräver vanligen 2-3l prov.

Vad behöver jag testa i en hydraulolja?

Analys av vattenhalt och partiklar rekommenderas, och åtgången är 0,5l. för ett prov.

Hur ska jag märka mitt prov?

Märk provet tydligt med produktnamn och den märkning du vill ha på analysrapporten t.ex. vilket provobjekt, plats och datum provet avser.

Glöm inte att lägga med analysbeställningen/kontaktuppgifter, så att analysrapporten går till rätt mottagare.

Kan jag lämna in mitt prov direkt hos er?

Ja, det går att lämna in ditt prov direkt till labbet i Göteborg. Det är öppet mellan 07:00 – 18:00. Då vi  sitter i ett säkerhetsområde, så behöver ni kontakta oss innan ni kommer till oss, för att bli föranmäld i vakten.