Saybolt

Varför Saybolt

På Saybolt strävar vi efter att definiera och upprätthålla kvalitet på ett mångsidigt sätt. För oss innebär kvalitet att kontinuerligt överträffa våra kunders förväntningar och tillhandahålla en professionell, opartisk och effektiv service av högsta standard.

Kvalitet är en fundamental del av vår identitet

Vi anser att kvalitet återspeglas i genomtänkta och strukturerade procedurer som genomsyrar alla våra verksamhetsprocesser. Genom att ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt, strävar vi efter ständiga förbättringar år efter år, samtidigt som vi säkerställer att våra kunders krav och behov tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Vår kvalitetsinriktning genomsyrar alla aspekter av vårt arbete. Från den snabba och effektiva service vi erbjuder till vår strävan efter att upprätthålla höga etiska och miljömässiga standarder. Hos Saybolt är kvalitet inte bara ett mål – det är en fundamental del av vår identitet och hur vi bedriver vår verksamhet.

Laboratorium

Vår Vision

Vi strävar efter att vara den mest konkurrenskraftiga och produktiva leverantören till våra kunder. Våra kompetenser inom inspektion och laboratorieanalyser förbättras kontinuerligt för att vara bäst inom branschen. Genom att fortsätta vårt innovativa arbetssätt formar vi framtiden för inspektionsbranschen.

Saybolts etiska principer

Som ett opartiskt och oberoende kontrollföretag strävar Saybolt ständigt efter att upprätthålla en hög etisk standard. Sedan 1997 har vi följt vår Ethics Code, som reglerar alla våra uppdrag och säkerställer att vi agerar i enlighet med våra etiska principer. I januari 2004 införde vi även The IFIA Compliance Code i vår policy gällande etik och opartiskhet.

Huvudmålet med Saybolts Compliance Code är att hantera och adressera integritetsregler, regler mot mutor samt regler för rättvis marknadsföring. Vi är engagerade i att följa dessa riktlinjer för att säkerställa rättvisa och integritet i alla våra verksamhetsområden.

Dessutom har vi anslutit oss till United Nations Global Compact sedan 2002, efter en uppmaning från den tidigare generalsekreteraren Kofi Annan. För mer detaljerad information om ämnet, kan du läsa mer på FN:s hemsida.